Hana Care nhận được sự tin tưởng của Quý Khách Hàng cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ và mua hàng tại website myvienhana.vn ,Hana Care luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của Quý khách trong mọi trường hợp

 • MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Hana Care thu thập thông tin của Khách Hàng về họ tên người liên hệ, số điện thoại, email, các thông tin này được cung cấp để Hana Care có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng có thể gửi cho Quý khách hàng thông báo cho biết về dịch vụ và các sản phẩm trên website myvienhana.vn . Nếu Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ của Hana Care, Hana Care sẽ lưu thông tin và yêu cầu của Quý khách để giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà Quý khách có thể gặp phải được nhanh chóng hơn.

 • PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Hana Care lưu giữ thông tin khách hàng cung cấp để: Gửi các thông báo về các chương trình khuyến mãi và dịch vụ hỗ trợ. Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 • THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Và mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên trang máy chủ của Hana Care

 • NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Hana Care chỉ cho phép các nhân viên được truy cập vào thông tin cá nhân để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu nhân viên Hana Care không tuân theo các nghĩa vụ đó.

 • ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH

CÔNG TY TNHH Hana Care

Địa chỉ: 347 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (84-028) 38338828

 • PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN.

Quý khách hàng sau khi tạo tài khoản có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Hana Care thực hiện việc này nếu cần hủy bỏ tài khoản

  • CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH

                      – Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến myvienhana@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Hana Care cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để có phương án giải quyết.

 • BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website myvienhana.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Website Myvienhana.vn được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của Quý khách. 

HanaCare luôn nỗ lực bảo vệ Quý khách và website myvienhana.vn khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin Hana Care nắm giữ, bao gồm:

 1. Hana Care sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của Quý khách trong khi truyền dữ liệu
 2. Hanacare  cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật và nhắn tin đến điện thoại hoặc gửi email để giúp Quý khách bảo vệ tài khoản của mình
 3. Hana Care xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của Hana Care
 4. Hana Care tuyệt đối không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Hana Care sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Trả lời