Quy định về đổi trả

Đối với các trường hợp sau, bạn có thể tiến hành đổi trả sản phẩm trong vòng 14 ngày làm việc:

1. Sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất

2. Sản phẩm xuất hiện dị vật lạ không nằm trong sản phẩm

3. Sản phẩm bị đổ vỡ trước khi giao nhận hàng 4. v.v….

Cách thức đổi trả sản phẩm:

1. Nếu mua sản phẩm tại cửa hàng, bạn vui lòng mang sản phẩm đổi trả và hóa đơn tới cửa hàng đã mua để thực hiện đổi trả và hoàn tiền.

2. Nếu đặt mua qua website hoặc hotline 0918.589.347 ,  bạn vui lòng liên hệ hotline để được tiến hành đổi trả.

Chính sách đổi trả hàng như sau:

  • Đối với những khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng vui lòng nhận hàng và có thể mang hàng ra Hana để đổi trả hàng.

  • Đối với những khách hàng ở ngoại thành hoặc ở tỉnh ngoài Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

Đối với các trường hợp sau, bạn có thể tiến hành đổi trả sản phẩm: 1. Sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất 2. Sản phẩm xuất hiện dị vật lạ không nằm trong sản phẩm 3. Sản phẩm bị đổ vỡ trước khi giao nhận hàng 4. v.v…. Cách thức đổi trả sản phẩm: 1. Nếu mua sản phẩm tại cửa hàng, bạn vui lòng mang sản phẩm đổi trả và hóa đơn tới cửa hàng đã mua để thực hiện đổi trả và hoàn tiền. 2. Nếu đặt mua qua website hoặc hotline 0937445669 ,  bạn vui lòng liên hệ hotline để được tiến hành đổi trả. Chính sách đổi trả hàng như sau:

  • Đối với những khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng vui lòng nhận hàng và có thể mang hàng ra Hana để đổi trả hàng.

  • Đối với những khách hàng ở ngoại thành hoặc ở tỉnh ngoài Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

Quý khách vui lòng chụp sản phẩm bị lỗi và gửi về Hana,Hana sẽ liên lạc với với khách hàng để tiến hành đổi sản phẩm

  • Quý khách vui lòng chụp sản phẩm bị lỗi và gửi về Hana,Hana sẽ liên lạc với với khách hàng để tiến hành đổi sản phẩm

Quy trình hoàn tiền

Thời gian và phương thức hoàn tiền

Chúng tôi cam kết hoàn tiền cho khách hàng sau khi đã nhận được hàng hóa đổi trả và đúng quy định.

– Phương thức hoàn tiền: chuyển khoản hoặc tiền mặt
– Thời gian hoàn tiền: 05 -10 ngày làm việc.

Trong trường hợp đã vượt quá thời gian hoàn tiền nhưng Quý khách vẫn chưa nhận được tiền, Quý khách vui lòng liên hệ HanaCare qua hotline 0918589347 

Trả lời